Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3112
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  สภ.ดอนตาล
  เรื่องร้องเรียน :
  ยาเสพติด
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ปัญหายาเสพติด(ยาบ้า)ที่เพิ่มมากขึ้น มีทั้งผู้เสพเเละผู้ขาย
  วันที่ร้องเรียน : 2019-01-31 16:28:31
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 183.89.157.101
  เนื่องจากการแจ้งเบาะเเสดังกล่าว จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น สถานที่จำหน่ายยาเสพติด รายชื่อผู้เสะและผู้ขาย ช่วงเวลา และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้เเจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการตรวจสอบ จึงขอให้ท่านเพิ่มเติมข้อมูลได้ทางจดหมาย ไปรษณีย์อิเล็กรอนิกส์ หรือโทร 1567. เพื่อที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร จักได้รวบรวมข้อมูลไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดมาลงโทษต่อไป
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 4 กุมภาพันธ์ 2562
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้