Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3110
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)มุกดาหาร
  เรื่องร้องเรียน :
  ร้องเรียนเรื่อง แบ่งเขดที่ดิน(ส.ป.ก.)
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  มีต้องการให้ทาง (ส.ป.ก.)ออกมาวัดที่ดิน เนื่องจากมีปัญหากับที่ดินติดกัน ต่างคนต่างว่า มีคนลุกล้ำพื่นที่ ดั่งนั้นเพื่อความชัดเจนโปรงใส จึงขอร้องเรียนทาง (ส.ป.ก.) ผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เพื่อออกมาตรวจสอบกรณีดั่งกล่าว
  วันที่ร้องเรียน : 2019-01-26 09:56:57
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 223.206.242.155
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้