Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3108
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  องค์กรเทศบาลคำชะอี
  เรื่องร้องเรียน :
  ตลาด เย็นเทศบาลคำชะอี
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ตามที่ได้ร้องเรียนตามลำดับที่3101 ไปนั้นขอถอนข้อร้องเรียนดังกล่าว
  วันที่ร้องเรียน : 2019-01-25 13:58:12
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 1.179.234.218
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้