Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3103
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  คุณ วิษณุ นกสกุล
  เรื่องร้องเรียน :
  ไม่จ่ายค่าจ้างทำงาน
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ทำงานรับจ้างให้จนแล้วแสร็จตามที่ตกลงกันแล้วไม่ยอมจ่ายค่าแรงงานครับ ต้องเดือดร้อนหาเงินมาจ่ายค่าแรงคนงานอีกและหนี้ค่าสินค้าที่เอามาให้ในงานด้วยครับต้องกู้ยืมจากคนอื่นมาใช้หนี้อีกด้วยครับ นัดว่าจะจ่ายครั้งแล้วครั้งเล่า เรื่องก็เงียบไปครับจนมาถึงปัจจุบันนี้ยังไม่ได้รับเงินค่าจ้างเลยครับ เป็นยอด 6-7หมื่นบาทครับยอดนี้ยังไม่รวมดอกเบี้ยที่ผมเสียไปเลยครับ
  วันที่ร้องเรียน : 2019-01-05 21:59:03
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 49.230.75.211
  วันที่ 7 มกราคม 2562 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ประสานไปยังผู้ร้องเพื่อขอข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติม เช่น สัญญารับเหมาช่วง หรือเอกสารการเบิกจ่ายค่างวดขอผู้รับเหมา การเซ็นรับเงิน หรือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากผู้ร้องไม่ได้ระบุข้อมูลผู้ถูกร้อง จึงไม่สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ ให้แจ้งหรือส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีความประสงค์จะให้ดำเนินการดังกล่าว
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 14-1-2562
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้