Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3102
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  โรงงานอุสาหกรรม,โรงเลี้ยงหมู บริเวณบ้านสามขา,คำป่าหลาย,หว้าน
  เรื่องร้องเรียน :
  กลิ่นเหม็นรบกวนการใช้ชีวิต
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  มีกลิ่นเหม็น ฉุน แสบจมูก ในตอนกลางคืนและตอนเช้า บางครั้งก็ส่งกลิ่นเหม็นตลอดทั้งวัน โดยส่งกลิ่นในช่วงบริเวณ บ้านสามขา คำป่าหลาย ถึงอ.หว้านใหญ่ ก่อนหน้านี้เคยร้องเรียนไปยังโรงงานรอบๆและโรงเลี้ยงหมูหลายครั้งหลังจากร้องเรียน ไปกลิ่นเหม็นที่เคยมีก็ลดลง แต่หลังจากนั้นไม่กี่วันก็กลับมาส่งกลิ่นอีกครั้ง
  วันที่ร้องเรียน : 2018-12-25 07:00:08
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 1.4.187.42
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้