Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3097
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  หน่วยงานที่รับผิดชอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการไทยนิยมยั่งย
  เรื่องร้องเรียน :
  ต้องการยื่นอุธรณ์ไม่ทราบว่าหน่วยงานใดทำหน้าที่รับอุธรณ์สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2561 เพราะจะหมดเขต 30 พ.ย.2561 ยังไม่ได้อุธรณ์เลย
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  เนื่องจากได้ทราบว่าตัวเองลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่าน เนื่องจาก มีที่ดินที่ไม่ได้ทำกิน เกิน 1 ไร่ ซึงไม่เป็นความจริง ซึ่งตรวจสอบจากเลขที่โฉนดที่ดินจากกรมที่ดินจะเห็นได้ว่าภาพถ่ายจากพิกัดที่ดิน พื้นที่จะเป็นที่นา ซึ่งกะได้ลงทะเบียนเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว แล้วได้บัตรคนพิการอีกด้วย ข้อมูล 3490400187991 เกิดวันที่ 07/03/2510 จึงได้ให้หลานสาวโทรไปติดต่อสอบถามที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ตามข้อมูลที่แจ้งด้านล่างของโปรแกรม ทีมไทยนิยม โทรไม่รับ สายไม่ว่าง หน่วยงานกรมบัญชีกลางบอกให้ไปติดต่อที่ดินจังหวัด พอไปติดต่อที่ดินจังหวัดมุกดาหาร บอกไม่ทราบ ไม่มีหนังสือสั่งการ ว่าให้ทำยังงัย โทรติดต่อหน่วยงานทุกหน่วยงาน ก็ไม่มีใครทราบว่าต้องทำอย่างไร สรุปจะให้ไปอุธรณ์สิทธิ์ที่ไหน เวลาก็จะหมดแล้ว เหลือเวลาอีกแค่ 9 วัน แล้วใครจะรับผิดชอบ อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทำหนังสือคำสั่ง แจ้งเวียนให้หน่วยงานราชการทราบ แจ้งที่ดินจังหวัดมุกดาหารให้ดำเนินการรับแจ้งสิทธิ์อุธรณ์ด้วย จำนวนผู้จะอุธรณ์  1. 3490400187991 เกิดวันที่ 07/03/2510 2.3490400188091  เกิดวันที่ 19/06/2519 3.3490400188067  เกิดวันที่ 15/01/2509 ที่เหลือยังไม่มายื่นเพิ่มเติม ติดต่อกลับ 098-6623963
  วันที่ร้องเรียน : 2018-11-21 15:16:19
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 134.236.10.126
  ตามที่ท่านขอคำปรึกษามานั้น ทางศูนย์ดำรงธรรมได้ประสานไปยังท่านและตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นในระบบ ตรวจสอบสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปรากฎว่า คุณสมบัติไม่ผ่าน เรื่องจากมีที่ดินไม่ได้ใช้เพื่อการเกษตร เกิน 1 ไร่ วันที่ 22-11-61 เวลา 09.30 ศูนย์ดำรงธรรมได้ประสานไปยังทีมไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย โทร 02 6298306-14 ต่อ 50 ทราบว่ากรณีที่สิทธิ์ของผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านและต้องการยื่นอุทธรณ์ ต้องพิจารณาดูว่าเรื่องที่ไม่ผ่านเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด กรณ๊นี้ผู้ร้องต้องไปยื่นเรื่องขออุทธรณ์กับสำนักงานที่ดินในพื้นที่ เพื่อขอให้มีการตรวจสอบใหม่
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 22 พ.ย.2561
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้