Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3094
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  เรื่องร้องเรียน :
  ไฟฟ้าส่องถนนเส้นดงมัน-นาโพธิ์(กม.ที่0บ้านดงมัน ต.คำอาฮวน อ.เมือง)
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ไฟฟ้าส่องถนนเส้นดงมัน-นาโพธิ์(กม.ที่0บ้านดงมัน ต.คำอาฮวน อ.เมือง)ขัดข้องหรือชำรุดไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติ ทำให้ถนนไม่มีแสงสว่าง เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมาไม่สะดวก
  วันที่ร้องเรียน : 2018-11-09 13:44:12
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 223.24.147.74
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้