Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3093
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  เทศบาลตำบล
  เรื่องร้องเรียน :
  การขอมีไฟฟ้าใช้
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  กราบเรียนหัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุดาหารที่เคารพเนื่องจากมีซอยหนึ่งภายในหมํูบัานยังไม่มีเสาไฟฟ้าผ่านมาหลายปีแล้วระยะทางประมาณสองร้อยเมตร ทางชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในซอยร้องขอกับทวง ส.ท.ก็ดำเนินการให้ ผมได้เรียนถามไปทางนายกเทศบาลตำบลบอกว่าปีนี้ไดั่แน่ พอวันที่5พ.ยมีรถไฟฟ้าเอาเสาไฟมาลงในซอยพร้อมกีบส.ท แต่มาันนี้ ส.ท มาบอกว้า่าจะย้ายเสาไฟไปถนนเข้าหมู่บ้านข้างร.รหบองแอก ซึงมีชาวบ้านอาศียยีงน้อยและเป็นถนนอยู่นอกหมู่บ้าน ผมอยากให้เจรีญทุกทั่แหละครับแต่ความจำเป็นต้องขอพ่วงสายจากเพือนบ้านมาหลายปี ถนนลูกรังกลางป่าของหมู่ 12 เขายังมีใช้หลายปีแล้ว การที่ผมร้องเรียนนี้ไม่มีอคติหรือให้ร้าย ผู้ได เพียงต้องการทราบหตุผลว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ ผมต้องขออถียท่านเป็นอย่างสูงที่พูดยาวไปเพื่อให้ท่านทราบใบรายละเอียด ผมหวังาป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับข่าวดีในเร็ววันนี้ ขอกราบขอบพระคุณเ็ป็นอยาสูงครับ
  วันที่ร้องเรียน : 2018-11-08 04:14:58
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 182.53.194.53
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้