Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3091
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  เทสบาลตำบลภูวง
  เรื่องร้องเรียน :
  ไฟฟ้าส่องสว่างถนนภายในหมู่บ้านดับ
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  เนื่องจากไฟฟ้าส่องสว่างถนนภายในหมู่บ้าน บ้านบุ่ง ม.4ดับไปหลายวันแล้วและจะติดเป็นบางหลอดและขาดเป็นบางหลอดโดยทางเทสบาลได้บอกว่าให้ขาดหลายๆหลอดก่อนถึงจะมาซ่อทให้ ซึ่งไม่สมเหตุสมผล
  วันที่ร้องเรียน : 2018-10-17 09:01:10
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 223.206.248.215
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้