Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3090
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  เรื่องร้องเรียน :
  ขอความช่วยปรับปรุงแสงสว่างบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก จังหวัดมุกดาหาร
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  เนื่องด้วยปัจจุบันมีผู้ใช้บริการสวนสาธารณะจำนวนมาก ในการออกกำลังกาย ซึ่งเวลาปิดของสวนฯ คือ 20.00 น. แต่ปัจจุบันพบว่าเวลาตอนเย็นถึงค่ำหลอดไฟฟ้ารอบๆลู่วิ่ง หรือจุดอื่นๆ ชำรุดเสียหาย และมีไม่มีเพียง บางจุดเป็นอับแสงสว่าง ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตราย หรือความไม่ปลอดภัยสำหรับผู้ออกกำลังกายได้ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งระบบไฟฟ้าบริเวณดังกล่าว ให้มีความถาวร (อย่างเช่นบนท้องถนน) ไม่ใช่เพียงน้ำหลอดไฟฟ้าไปผูกมัดติดกับต้นไม้
  วันที่ร้องเรียน : 2018-10-16 08:31:01
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 125.26.98.199
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้