Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3089
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  เทศบาลตำบลร่มเกล้า
  เรื่องร้องเรียน :
  ระบบน้ำประปาของทางเทศบาลตำบลร่มเกล้า
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  เนื่องจากประชาชนในหมู่บ้าน คำนางโอก สุริโย ตำบลร่มเกล้า อ.นำคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ได้ใช้น้ำประปาของทางเทศบาลตำบลร่มเกล้า แต่เนื่องจากมีปัญหาคือ วันหยุด เสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ น้ำประปาจะไม่ค่อยไหล หรือไม่ไหลเลย ทางประชาชนเลยเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ไม่มีนำประปาใช้เพราะวันดังกล่าวทางประชาชน้องการใช้น้ำจำนวนมากแต่ไม่สามารถได้รับการบริการได้ทั่วถึง ในนามประชาชนที่เดือดร้อนจึงอยากขอให้ทางเทศบาลตำบลร่มเกล้าได้ทำการปรังปรุง บริหารจัดการระบบน้ำประปาใหม่เพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนยิ่งใกล้จะถึงเทศกาลปีใหม่แล้วซึ่งประชาชนต้องใช้น้ำมาก หวังว่าจะได้รับการแก้ไขปรับปรุงโดยเร็ว
  วันที่ร้องเรียน : 2018-10-15 10:54:22
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 223.205.126.180
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้