Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3087
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  เตาเผาถ่านด้านหลังวัดคำอาฮวนเขตเทศบาลตำบลคำอาฮวน
  เรื่องร้องเรียน :
  เตาเผาถ่านเผาถ่านช่วงตอนกลางคืนเกิดควันไฟลอยไปทั่วบริเวณและเข้าไปในบ้านเรือนข้างเคียงเกิดการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจไม่สามารถนอนหลับพักผ่อนได้
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  เตาเผาถ่านเผาถ่านช่วงตอนกลางคืนเกิดควันไฟลอยไปทั่วบริเวณและเข้าไปในบ้านเรือนข้างเคียงเกิดการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจไม่สามารถนอนหลับพักผ่อนได้
  วันที่ร้องเรียน : 2018-10-09 20:31:13
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 1.46.96.220
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้