Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3083
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  ชาวบ้านขอขอบพระคุณผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็อย่างสูง
  เรื่องร้องเรียน :
  เรื่องขออนุมัติขยายเขตไฟฟ้า IP Address ของผู้ร้องเรียน : 49.230.147.209 ลำดับที่ : 2537
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ชาวบ้านขอขอบพระคุณผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็อย่างสูง ขอบคุณแอดมินและทีมงาน ที่ช่วยให้งานนี้ดำเนินการไปอย่างเรียบร้อยถึงแม้ว่าจะนานแต่ก็ขอบคุณพระคุณ ตอนนนี้ทางการไฟฟ้ากำลังดำเนินการติดตั้งเสาไฟ (ถึงแม้คำขอบคุณของชาวบ้านอาจจะไมมีค่ามากเท่าไร แต่ยังไงก็ขอบคุณมากที่ยังมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วย) ขอบคุณจริงๆจากชาวบ้านใหม่ไทยเจริญ หมูที่ ๑๑ ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จำนวน ๒๔ ครัวเรือน
  วันที่ร้องเรียน : 2018-09-23 17:57:32
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 223.24.190.224
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้