Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3082
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  น้ำประปาขุ่นที่บ้านหนองหอยหมู่ 11โดย นพค.24 ดำเนินการ
  เรื่องร้องเรียน :
  เนื่องจากการขุดลอกสระหมู่บ้านของ นพค.24 เพื่อมาทำน้ำประปา แต่น้ำขุ่น
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  การขุดสระขุดไม่ถึงน้ำซึม แต่สูบมาทำน้ำประปา ทำให้น้ำขุ่นไม่น่าใช้ ใช้ซักผ้าก็ไม่สะอาด แล้วปล่อยน้ำเข้าสระทั้งที่รอบสระมีแต่สวนอ้อย ทั้งยาฆ่าหญ้า ซึ่งทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนครับ
  วันที่ร้องเรียน : 2018-09-21 07:43:08
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 49.48.79.102
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้