Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3079
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  เทศบาลเมืองมุกดาหาร
  เรื่องร้องเรียน :
  ขอความกรุณาช่วยปรับถนนในซอยขลิบบุริทร์ ให้เท่ากับปากซอยขลิบบุริทร์ ท่อระบายน้ำ ลอกคลอง
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ขอความกรุณาช่วยปรับถนนในซอยขลิบบุริทร์ ให้เท่ากับปากซอยขลิบุริทร์ เนื่องจากเกิดน้ำท่วม ในช่วงที่ผ่านมาบริเวณซอยขลิบุรินทร์ ทำให้ได้รับความเดือดร้อน ฝากขอความกรุณาด้วยครับ ขอบคุณครับ (ซอยตรงข้ามร้านเกม)
  วันที่ร้องเรียน : 2018-08-18 13:02:24
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 180.183.236.12
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้