Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3077
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
  เรื่องร้องเรียน :
  น้ำประปาไม่พอใช้ในหมู่บ้านหนองหมู ต.พังเเดง อ.ดงหลวง จ มุกดาหาร
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  น้ำประปาในหมู่บ้านไม่เพียงพอต่อตามความต้องการของลูกบ้าน ซึ่งลำบากมาก ทุกวันนี้ต้องซื้อน้ำกินไม่รู้วันไหนจะมีหน่วยงานมาลงพื้นที่มาพบปะชาวบ้านถึงความเดือนร้อนของชาวบ้านจึงอยากให้มีการแก้ไขปัญหาให้ยั่งยืนและถาวรครับลำบากมาครับต้องซื้อน้ำดื่มยิ่งหน้าเเล้งยิ่งลำบากกระผมของความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกียวข้องหรือมีอำนาจมาช่วยเหลือชาวบ้านผมด้วยครับขอบคุณครับผมช่วยเเก้ปัญหาด้วยครับด้วยความเคารพอย่างสูงครับชาวบ้านหมู่บ้านหนองหมู
  วันที่ร้องเรียน : 2018-08-07 15:40:52
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 14.207.212.39
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้