Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3074
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  ผู้รับผิดชอบถนนสายบ้านนาบอน ตำบลนาโสก
  เรื่องร้องเรียน :
  ถนนบริเวณบ้านนาบอน ตำบลนนาโสก ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้การเดินทางสัญจรไปมาลำบากมาก
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ถนนบริเวณบ้านนาบอน ตำบลนนาโสก ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้การเดินทางสัญจรไปมาลำบากมาก ถ้าไม่ดำเนินการแก้ไขจะทำให้ยิ่งเสียหายไปมาก และเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุ และเกิดอันตรายได้ ซึ่งปัจจุบันไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบเข้าไปดูแลหรือดำเนินการแก้ไขให้แต่อย่างใด
  วันที่ร้องเรียน : 2018-07-20 10:22:15
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 1.2.148.234
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้