Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3070
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
  เรื่องร้องเรียน :
  ถนนสายนาอุดม-ด่านยาว ช่วงระหว่างบ้านสมสะอาดไปบ้านคำไหล ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหาร มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่ฝนตกน้ำท่วมขัง สัญจรไปมาลำบากมาก
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ถนนสายนาอุดม-ด่านยาว ช่วงระหว่างบ้านสมสะอาดไปบ้านคำไหล ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหาร มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่ฝนตกน้ำท่วมขัง สัญจรไปมาลำบากมากอยากให้แก้ไขช่อมแชมให้ด้วย
  วันที่ร้องเรียน : 2018-06-08 08:50:51
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 223.205.245.123
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้