Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3069
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  เทศบาลตำบลผึ่งแดด
  เรื่องร้องเรียน :
  ไฟฟ้ารอบหมู่บ้านไม่มี
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  เนื่องจากหมู่บ้านคำผึ้ง หมู่4 ไม่มีไฟฟ้ารอบหมู่บ้าน พอตกเย็นมา รอบๆ หมู่บ้าน ตามบริเวณ ตรอก/ ซอก /ซอย /ภายในหมู่บ้านไม่มี ทำให้หมู่บ้านมืด เวลาที่เกิดเหตุขึ้นมา เช่น ขโมยขึ้นบ้าน ทำให้ติดตามหัวขโมยไม่ได้ และยังทำให้เสี่ยงต่อการ เกิดภัยต่างๆภายในหมู่บ้านได้ อยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาดำเนินการแก้ไขให้มันเกิดความสว่าง ภายในชุมชน เพื่อป้องกันเหตุภัยที่จะเกิดขึ้นภายใน ภาคหน้า จะได้ไม่เป็นการ ที่วัวหาย ล้อมคอก
  วันที่ร้องเรียน : 2018-06-06 19:11:50
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 125.26.172.241
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้