Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3065
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบุ่ง ม.4
  เรื่องร้องเรียน :
  น้ำประปาน้ำใช้ครับ
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  น้ำประปาในหมู่บ้านไม่ค่อยไหลและเปิดปิดไม่ตรงเวลาตามความต้องการของลูกบ้านเวลาที่ต้องการใช้น้ำกลับไม่เปิด น้ำไม่ไหลอยากให้มีการแก้ไขปัญหาให้ยั่งยืนและถาวรครับ
  วันที่ร้องเรียน : 2018-05-28 21:58:15
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 182.52.57.44
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้