Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3063
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  นางอรดี ประสบสุข
  เรื่องร้องเรียน :
  ปัญหาท่อระบายน้ำ
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ไม่วางท่อในร่องระบายน้ำบริเวณหน้าบ้าน ทำให้แปลงนาข้างเคียงซึ่งมีพื้นที่ติดกันไม่สามารถระบายน้ำได้และส่งกลิ่นเหม็น ซึ่งขณะนี้ชาวบ้านกำลังเตรียมแปลงนาเพื่อจะทำนาเมื่อมีน้ำท่วมขังจึงเป็นปัญหาอย่างมากต่อการทำนา
  วันที่ร้องเรียน : 2018-05-24 13:40:55
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 1.10.209.53
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้