Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3062
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  เทศบาลตำบลนาสีนวน และเทศบาลตำบลคำอาฮวน
  เรื่องร้องเรียน :
  แจ้งความคืบหน้า การก่อสร้างถนนในซอยพัฒนาการ เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างถาวร
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ตามที่กระผม นายยุุทธนา ในจิตต์ ได้ร้องทุกข์ ลำดับที่ 3002 ลงวันที่ 18 เดือน ตุลาคม 2560เรื่องถนนในซอยพัฒนาการ บ้านมโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ชำรุดได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร ไปแล้วนั้น และได้รับหนังสือแจ้งจากศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดมุกดาหาร ได้แจ้งรายละเอียดในการดำเนินการเรื่องการก่อสร้างถนนดังกล่าว ว่าคาดจะแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2561 และยังให้กระผมและชุมชนได้ติดตามความคืบหน้าอีกทางหนึ่งด้วย ปัจุบันนี้พบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำดินมาอัดให้ก่อน แต่ยังไม่มีการก่อสร้างถนนแต่อย่างไรเลย กระผมจึงเรียนมายังท่านเพื่อแจ้งความคืบหน้า และขอความช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลนาสีนวน และเทศบาลตำบลคำอาฮวนได้กรุณาดำเนินการก่อสร้างเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในครั้งนี้ด้วย เพราะขณะนี้ได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ถนนได้มีสภาพชำรุดเช่นเดิม พวกกระผมได้รับความลำบากและเดือดร้อนเป็นอย่างมากครับ ผมและชุมชนที่อาศัยถนนเส้นนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความกรุณาจากทุกท่านที่เกี่ยวข้องได้มาช่วยแก้ไขความเดือดร้อนอีกครั้ง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาล่วงหน้าด้วยหัวใจครับ
  วันที่ร้องเรียน : 2018-05-21 16:17:30
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 202.29.183.133
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้