Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3061
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  โครงการชลประทานมุกดาหาร
  เรื่องร้องเรียน :
  ขุดลอกคลงส่งน้ำอ่างห้วยสิงห์
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ขุดลอกคลองส่งน้ำอ่างห้วยสิงห์ ไม่เสร็จ ทำการเบิกเงินเรียบร้อย เป็นการทุจริตหรือไม่ หัวหน้าโครงการอ้างว่าทำเสร็จขอให้ตรวจสอบด้วยคะ
  วันที่ร้องเรียน : 2018-05-21 09:56:51
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 110.77.173.232
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้