Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3059
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  สำนักงานทางหลวงชนบทมุกดาหาร
  เรื่องร้องเรียน :
  ถนนชำรุด
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ถนน มห 3019 ช่วง บ้านคำอาฮวน - โรงเรียนบ้านคำเขือง ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จ.มุกดาหาร มีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ พาหนะของนักเรียน ประชาชน และเกษตรกรใช้เป็นเส้นทางคมนาคม สัญจรในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก แต่ปัจจุบันถนนสายดังกล่าวมีสภาพชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้การเดินทางของประชาชนลำบากเป็นอย่างยิ่ง ในการนี้ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือช่อมบำรุงและปรับปรุงถนนสายดังกล่าวให้สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยด้วยค่ะ .....ขอบพระคุณมากค่ะ
  วันที่ร้องเรียน : 2018-05-13 12:04:56
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 1.2.255.198
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้