Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3058
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  การไฟฟ้า
  เรื่องร้องเรียน :
  การขอขยายไฟฟ้าไม่คืบหน้า ยาวนานถึง10ปี
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  เนื่องจากดิฉันและเพื่อนบ้านอีกกว่า30ครัวเรือนมีความเดือดร้อนเรื่อง การขอติดตั้งไฟฟ้าครัวเรือน มาเป็นเวลานาน นับสิบปี ซึ่งทางพวกดิฉันได้ยื่นเรื่องและขอไฟฟ้ามานาน ยังไม่ได้รับคำตอบรับว่าเพาะเหตุใดดถึงไม่ยอมมาติดตั้งให้ เราจึงอยากได้รับความเป็นธรรมด้วยค่ะ
  วันที่ร้องเรียน : 2018-05-09 18:23:03
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 122.155.45.57
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้