Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3057
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  หน่วยงานที่รับงานก่อสร้าง
  เรื่องร้องเรียน :
  งานก่อสร้างประตูระบายน้ำและทางข้ามอ่างเก็บน้ำ ไม่ได้มาตรฐาน
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  เนื่องจากอ่างเก็บน้ำของหมู่ 8 บ้านเหล่าแขมทอง ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ได้มีการชำรุดเสียหายที่เกิดจากการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน จึงทำให้ตอนนี้ในอ่างเก็บน้ำไม่มีน้ำในอ่างเลย พร้อมกับทางข้ามที่ได้ก่อสร้างก็เกิดความเสียหายอย่างมาก ดังนั้นแหล่งน้ำแห่งนี้มีได้มีเกษตรกรโดยรอบขาดน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง พร้อมทั้งเจ้าที่หน่วยงานของ กรมอุทยานที่ต้องใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคก็เกิดขาดแคลน พร้อมและอาจก่อให้เกิดน้ำหลากในช่วงหน้าฝนท่วมพืชผลทางการเกษตรเสียหาย ซึ่งอ่างน้ำแห่งนี้เดิมได้เป็นแหล่งทำมาหากินของชาวบ้านโดยรอบ แต่ตอนนี้อ่างเก็บน้ำไม่สามารถเก็บน้ำได้ ดังนั้นจึงไคร่ขอเรียนแจ้งมาเพื่อให้ท่านได้ตรวจสอบและช่วยแก้ไขให้แก่ชาวบ้านด้วยครับ จึงเรียนมาทราบช่วยตรวจสอบด้วยครับ
  วันที่ร้องเรียน : 2018-05-09 16:32:42
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 14.140.210.46
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้