Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3056
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  กรมประชาสงเคราะห์
  เรื่องร้องเรียน :
  ถนนชำรุดเสียหาย
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ถนน กม.139 - นาสองเหมือ( เกษตรสมบูรณ์-นาสองเหมือง )ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ถนนสายนี้มีประชาการอาศัยอยู่จำนวนมากและเชื่อมต่อกับหลายหมู่บ้าน ซึ่งห่างจากที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อยเพียง 2ก.ม. มีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ พาหนะของนักเรียน ประชาชน และเกษตรกรใช้เป็นเส้นทางคมนาคม สัญจรในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก แต่ปัจจุบันถนนสายดังกล่าวมีสภาพชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้การเดินทางของประชาชนลำบากเป็นอย่างยิ่ง ในการนี้ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือช่อมบำรุงและปรับปรุงถนนสายดังกล่าวให้สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยด้วยค่ะ .....ขอบพระคุณมากค่ะ
  วันที่ร้องเรียน : 2018-04-20 21:13:34
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 110.78.181.214
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้