Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3055
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  นาง หนูเขียว บุตรเนียม
  เรื่องร้องเรียน :
  กลิ่นเหม็นจากการรับซื้อยางพาราในหมู่บ้าน
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  เขาทำการรับซื้อยางพาราในหมู่บ้าน ส่งกลิ่นเหม็นคนที่อยู่บริเวณรอบข้างเหม็นมากๆทำไมเขาไม่ออกไปทำนอกหมู่บ้านเคยแจ้งไปถึงนายอำเภอ กำนัน แม้กะทั้งผู้ใหญ่บ้านเขาก็ยังไม่ย้ายออกไปทำข้างนอกหมู่บ้านเหม็นสุดๆๆช่วยหาทางแก้ไขให้ด้วยน่ะค่ะ
  วันที่ร้องเรียน : 2018-04-18 21:11:53
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 223.204.249.111
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้