Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3052
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  ทางหลวงมุกดาหาร
  เรื่องร้องเรียน :
  กฎหมายคือกฎหมายที่ต้องทำตามมิให้มีผู้ละเมิดกฎ ยังตั้งแผงร้านค้าและสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงทั้งที่กฎหมายทางหลวงมีกฎหมายห้ามทำมาตั้งเเต่พ.ศ2535ไม่ได้มีการรื้อถอนออกจากถนนสายม.ห3037แยกทล212 ทางหลวงโกหกว่าได้แก้ไขแล้วถนนสายนั้นคือถนนเส้นม.ห3029รูปถ่ายแนบส่งให้ทราบและยังมีอีกหลายร้านค้าปลูกสร้าง ที่เอาเขตถนนเป็นร้านค้าส่วนตัวช่วยมารื้อถอนออกจากเขตถนนด้วยเพราะว่าทางหลวงให้ผู้ใหญ่บ้านมาบอกให้ไปถอนร้องเรียนกับอำเภอ ทำในสิ่งที่ถูกยังถูกคุกคามอีกว่าถ้ารื้อสถานที่ตั้งตลาดจะต้องศาลากลางบ้านและร้านค้าประชารัฐที่ทำในที่เขตทางหลวง ผู้ฟ้องมิได้จะเอาสิ่งที่ทำเพื่อส่วนรวมออกแต่ตลาดมาที่หลังและผิดกฎหมายรัฐก้อสมควรรื้อถอนออกจากที่ถนนหลวงตามกฎหมายที่ตั้งมาช้ามิใช่แก้ตัวแก้ไขไปวันวันหนึ่ง
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  กรณีะที่ยังตั้งแผงร้านค้าและสิ่งปลูกสร้างใดใดในเขตทางหลวงม.ห3037แยกทล212 ทางหลวงแจ้งทางจดหมายได้รื้อถอนแล้วนั้น(โกหกทั้งหมดยังวางขายตามเดิมเช้ามืดถึงเย็น)และยังมีสิ่งปลูกสร้างในเขตทางอยู่ มีที่เก็บของถาวรชิดขทางด้วยได้สิทธิพิเศษจากเขตทางแลวางถังแช่ของหลายถังอีกด้วย ผิดกฎหมายและไม่ได้มีการจัดเก็บภาษีขเลย ร้านค้าที่เปิดถูกเสียทุกอย่างภาษีถังแช่ภาษีร้านค้าอีก ถนนม.ห3029ยังเอาที่ถนนทำร้านค้า อีกหลายร้านที่ต้องรื้อถอนออกให้หมดเริ่มตั้งแต่ปากซอยมา 4ร้าน ทางหลวงบอกให้ผู้ใหญ่บ้านมาบอกให้ถอนร้องเรียนถ
  วันที่ร้องเรียน : 2018-04-09 15:00:09
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 171.6.63.29
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้