Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3049
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
  เรื่องร้องเรียน :
  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผ่านหมู่บ้านไม่คืบหน้า
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  เนื่องด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนน้ำคำ หมู่ที่ 5 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ได้ส่งโครงการปรับปรุงถนนผ่านหมู่บ้าน ผ่านทางเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือและทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ ได้ส่งต่อเรื่องการซ่อมแซมถนนผ่านหมู่บ้านนี้ไปยัง อบจ.มุกดาหาร ในปีงบประมาณ2560 ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร แต่ซ่อมแซมแค่ 200 เมตรช่วยตรวจสอบให้ด้วยครับ
  วันที่ร้องเรียน : 2018-03-28 03:04:20
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 49.230.20.187
  แจ้งให้อำเภอหนองสูงและองคืการบริหารส่วนจังหวัดตรวจสอบข้อเท้จจริงแล้ว ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 30 มีนาคม 2561
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้