Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3044
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  นายหลาวทอง บับภาร
  เรื่องร้องเรียน :
  เหม็นกลิ่นเผาถ่าน
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ทุกปีนายหลาวทอง บับภารจะทำการเผาถ่าน ซึ่งบริเวณที่เผาถ่านอยู่ห่างจากหมู่บ้านไม่ถึง100เมตรและอยู่เหนือลมทำให้ควันไฟจากการเผาถ่านลอยเข้ามาในหมู่บ้าน ซึ่งเหม็น แสบคอ แสบตามากๆ คนป่วยโรคหอบหืดถึงขั้นได้นอนรพ.
  วันที่ร้องเรียน : 2018-03-13 19:57:30
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 49.229.87.22
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้