Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3043
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  ที่เกี่ยวข
  เรื่องร้องเรียน :
  การปรับปรุงบาทวิถีล้าช้า ทิ้งงานไม่ทำให้เสร็จ
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  หน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่ง ได้มาปรับปรุงบาทวิถี(ฟุตบาท)แล้วไม่มาทำให้เสร็จ ลื้อถอนอิฐตัวหนอนแล้วไม่มา ปรับปรุงให้เสร็จ ทำให้ผู้อาศัย แม่ค้ท นักท่องเที่ยว ได้รับความเดือนร้อน รบกวนหน่อยงานที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการแก้ไขให้เร็วที่สุด ขอบพระคุณแทนทุกๆท่าน ที่มาแก้ไข
  วันที่ร้องเรียน : 2018-03-10 10:43:33
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 1.47.162.159
  ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่จากผู้ร้องแล้วทราบว่า เหตุเกิดที่บริเวณถนนสำราญชายโขง ตลาดอินโดจีน ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 12 มีนาคา 2561
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้