Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3041
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
  เรื่องร้องเรียน :
  ถนนลูกรังในความดูแลของ สปก.ทรุดโทรม
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  เนื่องจากเรื่องที่ผม ได้ร้องเรียนเรื่องถนนลูกรังทรุดโทรมไปในวันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 นั้น ทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ได้ให้คำตอบว่าได้โอนความรับผิดชอบให้กับส่วนท้องถิ่นดูแล และผมก็ได้สอบถามไปทางส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการพัฒนา ซ่อมแซม หรือแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อย กระผมขอขอบคุณพี้นที่ ขอบคุณช่องทางในการร้องเรียนในครั้งนี้ ขอขอบคุณครับ
  วันที่ร้องเรียน : 2018-02-23 13:02:38
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 202.29.24.199
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้