Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3040
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
  เรื่องร้องเรียน :
  ถนนลูกรังในความดูแลของ สปก.ทรุดโทรม
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  อยากทราบว่าถนนลูกรังที่เป็นความรับผิดชอบของ สปก.ที่มันพัง เป็นหลุ่ม เป็นบ่อ มีแนวโน้ม หรือมีนโยบาย โครงการ ที่จะพัฒนาให้เป็นถนนคอนกรีต หรือดีกว่านั้นได้มั้ยครับ เพราะเท่าที่เห็น 30 กว่าปีแล้ว ที่ถนนเส้นนี้ไม่มีการพัฒนาเลย การสัญจร การคมนาคม ลำบากมาก พอจะมีคำตอบให้ชาวบ้านที่ใช้ถนนเส้นนี้สัญจรบ้างมั้ยคับ
  วันที่ร้องเรียน : 2018-02-19 13:47:46
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 202.29.24.199
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้