Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3039
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  สำนักงานเกษตรอำเภอคำชะอี
  เรื่องร้องเรียน :
  เรื่องเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 3,000 บาท และเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,200 บาท
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  เนื่องจากยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลครอบครัวละ 3,000 บาท และยังไม่ได้รับเงินไร่ละ 1,200 บาท ส่วนที่เหลือ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับแล้วเพียง1 ไร่เท่านั้น แต่ที่นามามากกว่า 1 ไร่ ซึ่งข้อมูลที่ทำกินก็ได้แจ้งต้นทางบันทึกข้อมูลไปแล้วนั้นต่อมาได้ไปติดตามที่สำนักงานเกษตรอำเภอคำชะอีถึงสองครั้งแต่ได้รับคำตอบให้รอไปก่อน และยังไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่เมื่อไหร่ จนเวลาได้ล่วงเลยมาจนถึง ณ วันนี้ ก็ยังไม่มีคำตอบที่แท้จริงว่าเกิดจากอะไรที่ทำให้ล่าช้าหรือมีความบกพร่องในการทำงาน และถ้าหากไม่ได้รับเงินดังกล่าวใครจะเป็นคนรับผิดชอบครับ
  วันที่ร้องเรียน : 2018-02-14 09:40:35
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 110.78.183.120
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้