Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3038
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  เรื่องร้องเรียน :
  น้ำในการใช้อุปโภคในครัวเรือนขาดแคลนมาเป็นอาทิตย์
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  บ้านงิ้ว หมู่ที่9 ไม่มีน้ำในการใช้อุปโภคมาเป็นอาทิตย์แล้ว ตอนนี้เดือดร้อนมาก ต้องการให้หน่วยงานในเขตพื้นที่เข้ามาช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาำขาดแคลน
  วันที่ร้องเรียน : 2018-02-09 22:13:33
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 1.46.47.246
  ข้อเท็จจริง 1 จังหวัดมุกดาหารได้รับข้อมูลว่า เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ นายอำเภอหนองสูง ได้มอบหมายให้ปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองสูง ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหากรณีดังกล่าว โดยได้ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยาง ผู้นำหมู่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมกันแก้ไขปัญหาจนน้ำประปาไหลสะดวกราษฎรมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี (เอกสาร 3) 2 เพื่อเป็นการสอบทานเรื่องดังกล่าวศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร จึงได้โทรศัพท์สอบถาม นายประเสริฐ คำป้อง ผู้ร้องซึ่งได้รับแจ้งว่าปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วและมีความ พึงพอใจการแก้ไขปัญหา
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 20 เมษายน 2561
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้