Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3035
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  คณะกรรการจัดตั้งตลาดนัด
  เรื่องร้องเรียน :
  แก้ไขล้าช้าให้รื้อถอนออกแต่แม่ค้ายังดื้อด้านไม่รื้อถอนออกได้สิทธิพิเศษอารัยมีข้อกฏหมายห้ามทำมาตั้งแต่พ.ศ2535หรือทั้งที่ผิดกฏหมายทั้งหมดและละเมิดด้วยข้อกฏหมายที่ตั้งมานมนานเต็มๆแล้วให้ร้านค้าที่ทำถูกเสียภาษีแพงๆแล้วถูกละเมิดสิทธิกันมันถูกต้องแล้วหรือคุณเจ้าหน้าที่รัฐ
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  เปิดขายทุกวันและทำร้านแบบถาวรและชั่วคราวผิดกฏหมายและพ.ร บ.ยุแล้วยังมีทำยุเป็นปีแล้ว
  วันที่ร้องเรียน : 2018-01-24 16:56:29
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 171.6.58.187
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้