Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3033
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  ผู้ที่มีอำนาจ
  เรื่องร้องเรียน :
  ทำถนนเสร็จช้า เดินทางลำบาก
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  เมื่อไหร่ถนนเส้นคำป่าหลาย-หว้านใหญ่จะเสร็จคะท่าน ทำพร้อมกันสี่เลนกลายเป็นทางลูกรัง ชาวบ้านเดินทางลำบาก ทั้งต้องไปทำงาน ไปโรงเรียน เสี่ยงอันตรายจากการเดินทางไม่พอ ยังต้องเจอกับฝุ่น เป็นแบบนี้ยาวนานมาตั้งแต่ปลายปีก่อน รบกวนท่านผู้มีอำนาจโปรดดำเนินการเร่งรัดเถอะค่ะ
  วันที่ร้องเรียน : 2018-01-23 18:00:23
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 119.42.85.10
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้