Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3026
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  นางบุญใจ ปาณะวงค์
  เรื่องร้องเรียน :
  เรื่องนายวัชรา วิบูลย์อรรถกรหลวงช่อโกงบ้านที่อยูอาสัยขณะนี้ตามหานายวัชราไม่ได้ตอนข้าพเจ้าเดือดร้อนมากข้าพเจ้าไม่รู้จะเพิ่งใครอีกแล้วค่ะบ้านข้าพเจ้าอยํที่กองบังคับคดีข้าพเจ้าได้ประมูลได้แต่หาเงินไปจ่ายไม่ทันเวลาเขาให้มาอยากปรึกษามีทางไหนที่ข้าพเจ้าจะได้บ้านคืนขอเรียนทางศูนย์ดำรงธรรมช่วยด้วยค่ะ
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  นายวัชราหลอกลวงช่อโกงแล้วหนี
  วันที่ร้องเรียน : 2018-01-03 20:21:20
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 223.205.124.168
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้