Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3025
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  จังหวัดมุกดาหาร
  เรื่องร้องเรียน :
  เงินช่วยเหลือพืชผลการเกษตร
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ตามเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา มีพายุเซินกาพัดผ่านจังหวัดมุกดาหาร ทำให้เกิดอุทุกภัย พืชสวนทางการเกษตรเสียหายเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกระผมได้ปลูกมันสำปะหลังไว้จำนวน 29 ไร่ เสียหายทั้งหมดโดยสิ้นเชิง และได้มีเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอและเทศบาลคำป่าหลายได้ลงสำรวจพื้นที่ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว ซึ่งใช้ชื่อในนามของนางอัญธิญา ศิริกุลพิทักษ์ แต่บัดนี้ผ่านมาเนิ่นนานเป็นระยะเวลาเกือบ 5 เดือนแล้ว ยังไม่ได้รับการชดเชยแต่อย่างไร จึงขอร้องเรียนมายังท่านแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร่งด่วนต่อไป ไม่ควนนิ่งเฉยหรือปัดความรับผิดชอบไปวันๆ จากการสอบถามพื้นที่อำเภอใกล้เคียงได้รับการช่วยเหลือไปนานแล้ว เพื่อลดความเหลื่อมลำ้ และความเท่าเทียมกันทางด้านสิทธิที่ควรได้รับ จึงควรที่จะดำเนินการโดยเร่งด่วน ครับ หากภายใน 15 วันไม่มีการเคลื่อนไหวประการใด ทางผู้ร้องก็จะร้องเรียนไปยังนายกรัฐมนตรีต่อไป
  วันที่ร้องเรียน : 2017-12-25 11:24:46
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 1.2.148.42
  อ.เมืองรายงานว่าผู้ร้องได้รับเงินชดเชยเรียบร้อยแล้ว
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 26 มกราคม 2561
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้