Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3024
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  โรงงานยางพารา
  เรื่องร้องเรียน :
  โรงงานยาพาราส่งกลิ่มเหม็น
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  โรงงานยางพาราที่ตั้งอยู่ระหว่างบ้านแก่นเต่ากับบ้านคำฮี ตำบลโพนทราย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ส่งกลิ่นเหม็น ประมาณ 1 เดือน ทำให้ชาวบ้านบริเวณรอบโรงงานเดือดร้อน และมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจ ความรุนแรงของกลิ่นทำให้แสบตา และคัดจมูก วอนผู้เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบด้วย ขอขอบพระคุณค่ะ
  วันที่ร้องเรียน : 2017-12-22 17:22:22
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 223.206.248.51
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้