Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3023
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
  เรื่องร้องเรียน :
  การบริหารดูแลจุดท่องเที่ยวใต้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ผู้ที่ดูแลศาลพญานาคใต้สะพาน ประพฤติพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยว มีการพูดไม่สุภาพ ไม่ให้เกียรตินักท่องเที่ยวจนนักท่องเที่ยวหลายคนไม่พอใจ หากปล่อยให้กระทำเช่นนี้เรื่อยไป อาจทำให้นักท่องเที่ยวไม่พอใจและไม่มาเที่ยวอีก จะทำให้ชื่อเสียงของจังหวัดมุกดาหารเสื่อมเสียได้ ที่คนมุกดาหารพูดจาไม่สุภาพ จึงขอร้องเรียนเพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไขโดยด่วน
  วันที่ร้องเรียน : 2017-12-21 20:28:18
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 202.44.230.243
  ได้เรียกเจ้าหน้าที่ดูแลศาลพญานาคเข้ามาพูดคุยและตักเตือนเรียบร้อยแล้ว และกำชับไม่ให้เกิดเรื่องราวดังกล่าวอีก
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 26 มกราคม 2561
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้