Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3004
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  พระวัดนาโปน้อย
  เรื่องร้องเรียน :
  ให้เอกชนเช่าลานกีฬาชุมชนเพื่อเป็นสถานที่สอนขับรถโดยปิดล็อกพื้นที่ไม่ให้เข้าใช้
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  พระวัดนาโปน้อย. ให้เอกชนเช่าพื้นที่ลานกีฬาชุมชนบ้านนาโปน้อย เพื่อทำเป็นที่สอนขับรถ. โดยปิดล็อกพื้นที่ ไม่ให้คนเข้าไปใช้พื้นที่ในการออกกำลังกาย. ซึ่งเดิมเป็นสถานที่ให้คนในชุมชนได้ออกกำลังกาย แต่ปัจจุบันใช้กุญแจล็อคประตูทั้งสองด้านห้ามคนเข้า. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
  วันที่ร้องเรียน : 2017-10-31 16:57:33
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 49.48.73.28
  ให้ยกเลิกการเช่าพื้นที่ดังกล่าวแล้ว และผู้เช้าได้ขนย้ายวัสดุออกจากพื้นที่แล้ว
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 26 มกราคม 2561
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้