Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3002
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  อบต.ตำบลนาสีนวล อ.เมือง จ.มุกดาหาร
  เรื่องร้องเรียน :
  ถนนเข้าซอยนำ้ท่วมขังเละเป็นโคลนตมการสัญจรมีความยากลำบากยิ่ง
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ด้วยซอยพัฒนาการ ก่อนถึงมุกดาวเงินรีสอร์ท หมู่ 9 ตำบลนสีนวนนั้นมีชุมชนอาศัยอยู่มาก แต่การเดินทางสัญจรเข้าออกจากปากซอยนั้นมีความทุกข์ยาก ลำบาก และเสี่ยงต่อการเเกิดอุบัติเหคุ และความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน มานานหลายปีแล้ว เคยแจ้งไปยังอบต.ต้นสังกัดก็ไม่ได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้น ยิ่งเมื่อเข้าสู่หน้าฝนถนนในซอยยิ่งกลายเป็นแอ่งนำ้ เป็นโคลน ทำให้ทั้งรถเล็กรถให๋ัญสัญจรได้ยากยิ่ง ทำให้การดำรงชีวิตประจำวันเป็นไปด้วยความลำบาก เช่นไปหน่วยราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน ตลาด ขณะนี้ลูกหลานผมหลายคนก็ป่วยจำเป็ต้องเดินทางไปหาหมอด้วยครับ ผมจึงขอร้องทกข์มายังท่านเพื่อขอความช่วยเหลือแทนประชาชนในซอยนี้ ที่สำคัญซอยนี้ไม่ได้อยู่ใกลกับเขตเทศบาลมากนัก ผมจึงหวังว่าท่านคงจะเป็นที่พึ่ที่สุดท้ายของพวกเรานะครับ กราบขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยใจเป็นอย่างสูง
  วันที่ร้องเรียน : 2017-10-18 13:28:28
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 202.29.183.133
  ชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจสอบและมีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน และประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจในแนวทางดังกล่าวแล้ว
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 26 มกราคม 2561
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้