Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3001
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  คณะกรรมการจัดตั้งตลาดบ้านโนนสว่าง ม.9
  เรื่องร้องเรียน :
  ตั้งตลาดผิด พ.ร.บ ทางหลวงโดยตรง การบริการจัดการไม่มีใช้น้ำไฟฟรีถูกต้องแล้วหรือ
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  มีการตั้งตลาดนัดขายของชำเหมือนร้านค้าทีเปิดถูกต้องคือเปิดขายในที่ส่วนตัวและขายของอื่นตามฤดูกาลเปิดขายทุกวันริมทางขอบทางทางแยกเข้าซอยแต่ก้อเป็นพื้นที่ของทางหลวงตรง โดยการสร้างร้านค้าแบบถาวรคิอสร้างแบบเสาปูนหลังคาสันไทยในขอบทางเลยหลักทางเข้ามาในเขตทางหลวงชนบท ม.ห3029 ซึ่งผิดกฏหมายทางหลวงโดยตรง ในข้อกฏหมายไม่มีผู้ใดละเมิดกฏหมายข้อนี้ได้ แต่ที่นี้ทำและฝ่าฝืนกฏระเบียบของรัฐโดยไม่มีการแก้ไขรื้อถอนให้ถูกกฏ พรบทางหลวงทำมานานหลายเดือน ส่งผลกระทบโดยตรงกับร้านค้าที่จ่ายภาษีประจำปีและทำถูกกฏหมายทุกอย่าง แต่นี้ละเมิดสิทธิกันโดยมิชอบด้วยกฏหมาย เกิดมาจนอายุปานนี้ไม่มีบ้านเมืองไหนจัดทำตลาดแบบถาวรในพื้นที่เขตถนนมันไม่ใช่พื้นที่ส่วนบุคคล (ถ้าทำแบบขนล้อเข็นแบบเก็บไปกลับทุกวันกัอไม่อยากร้องเรียน) ขอความกรุณาคุณเจ้าที่ช่วยทำให้มีความถูกต้องและยุติธรรมทางข้อกฏหมายพระราชบัญญัติของกรมทางหลวงชนบทด้วยเถิด
  วันที่ร้องเรียน : 2017-09-29 17:32:01
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 171.6.58.93
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้