Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 2998
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  นางสาวขวัญตา อุทัยพิบูลย์ ข้าราชการครู
  เรื่องร้องเรียน :
  ข้อราชการแอบอ้างหน่วยงานหรือพนักงานในหน่วยงานราชการ ที่เป็นสาระสำคัญของคดีมิชอบ
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  เนื่องจากมีการฟ้องร้อง จ้างทำของ เรียกค่าเสียหาย แต่การดำเนินคดี กระผมเองมีความรู้สึกว่า ไม่ได้รับความยุติธรรมอย่างแท้จริง ซึ่งจากการที่กระผมเข้าไปขอตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ให้ข้อมูลในสาระสำัญของคดีดังกล่าวนี้ จาก อบต.คำสะอาด ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ที่ข้าราชการบุคคลดังกล่าวได้อ้างขึ้นมานั้น กลับได้ข้อมูลว่า ไม่มีผู้ให้ข้อมูลแต่อย่างใด กระผมจึงไม่ทราบว่า ทำไมถึงได้รับการพิจารณาจากผู้พิพากษา ให้ผมผิด หรืออาจจะเกิดจากที่ ข้าราชการ บุคคลดังกล่าวมีเส้นสายการเมืองท้องถิ่น ในอำเภอสว่างแดนดิน ซึ่งจากที่ผมเข้าไปขอเอกสารที่ อบต.คำสะอาด ข้าราชการบางท่านได้บอกกับผมว่า บุคคลที่อ้างหน่วยงาน อบต.คำสะอา มีเส้นสายใหญ่โตในระดับอำเภอ ตัวผมเองไม่เคยบอกเรื่องนี้กับญาติผู้ใหญ่ที่ใกล้ตัว เพราะไม่อยากให้ลำบากใจ และคิดว่าคงจะช่วยอะไรผมไม่ได้ในกรณีเส้นสายนี้ ผมเองไม่ได้คาดหวังว่าต่อไปในชั้นอุทรจะชนะหรือแพ้คดี เพียงแต่ผมต้องการให้ทุกฝ่ายได้รับความยุติธรรมอย่างแท้จริง ผมจึงอยากขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ช่วยหาช่องทางการให้ความยุติธรรมแก่หลานคนนี้ด้วยครับ เอกสารการแอบอ้างดังกล่าว ผมไม่สามารถส่งมาในช่องทางนี้ได้ หากท่านต้องการหลักฐานดังกล่าว ผมสามารถส่งตามช่องทางที่ท่านต้องการได้ครับ กราบขออภัยที่กระผมต้องแจ้งว่าเป็นหลานจริงๆ เพราะผมร้องเรียนนอกพื้นที่จังหวัดุกดาหาร เกรงว่าข้อความฉบับนี้จะไปไม่ถึงท่าน ด้วยความเคารพอย่างสูง นายศรัณย์พงศ์ เปลรินทร์ โทร 0650979919
  วันที่ร้องเรียน : 2017-09-13 11:04:38
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 223.205.120.145
  จังหวัดมุกดาหารพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีดังกล่าวศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งคดีเสร็จเด็ดขาดแล้ว ฝ่ายบริหารไม่มีอำนาจเข้าไปก้าวล่วงใดๆ ได้ เนื่องจากอาจเป็นการละเมิด อำนาจศาล
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 4 ตุลาคม 2560
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้