Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 2995
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  บ้านท่าโพธิ์ สะหวันนะเขต สปปลาว
  เรื่องร้องเรียน :
  จุดบั้งไฟทั้งวัน แล้วข้ามแม่น้ำโขงมาตกใส่บ้านเรือน สวน และนา ของประชาชนไทย
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  จากที่เคยร้องทุกข์ไปแล้วครั้งหนึ่งที่ศูนย์ดำรงค์ธรรมมุกดาหาร แต่ยังมีการจุดบั้งไฟตลอดทั้งวันติดต่อกันมาไม่เคยหยุด ประชาชนไทยแถบริมแม่น้ำโขงบ้านท่าไคร้ อ.เมือง บ้านโคก บ้านหนองหล่ม อ.ดอนตาล อยู่อย่างหวาดผวาว่าสักวันเคราะห์ร้าย บั้งไฟลาวมาตกใส่หัวถึงตายหรือพิการ ใครจะรับผิดชอบ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นหลายครั้งแล้ว กระผมคิดว่าระดับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าประสานการปฎิบัติกับทาง สปป.ลาวได้ ไม่น่าจะเกินความสามารถ ขอท่าได้กรุณาสั่งการหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งประสานแขวงสะหวันนะเขตโดยด่วนด้วย ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้น เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการโดยด่วนด้วย
  วันที่ร้องเรียน : 2017-09-03 14:17:12
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 1.2.148.119
  จังหวัดมุกดาหารได้ขอความอนุเคราะห์สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประสานไปยังเเขวงสะหวันนะเขตเพื่อเเจ้งเมืองไซพูทองดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว บัดนี้ แขวงสะหวันนะเขตได้สั่งระงับการจุดบั้งไฟในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 13 กันยายน 2560
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้