Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 2994
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  ตำรวจ/ทหาร/ฝ่ายปกครองในพื้นที่อำเภอดอนตาล
  เรื่องร้องเรียน :
  ปล่อยปละละเลยให้มีการขายฉลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  มีพ่อค้าแม่ค้ามาขายฉลากกินแบ่งรัฐบาลในอำเภอ ทั้งที่ตลาดเทศบาล ตามถนน และหน่วยงานราชการ โดยขายเกินราคาที่รัฐกำหนด สร้างความไม่พอใจแก่ผู้ซื้อเป็นจำนวนมาก และคนที่มาขายก็เป็นคนต่างถิ่น จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการจับกุม เพราะพวกนี้ไม่ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ขายได้ไม่เกิน ๘๐ บาท
  วันที่ร้องเรียน : 2017-09-01 09:39:53
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 1.2.139.79
  อ.ดอนตาล/ตำรวจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อทเ็จจริงแล้ว
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 26 มกราคม 2561
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้