Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 2992
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  บ้านท่าโพธิ์ แขวงสะหวันนะเขต สปปลาว
  เรื่องร้องเรียน :
  บ้านท่าโพธิ แขวงสะหวันนะเขต สปปลาว ได้มีการจุดบ้องไฟติดต่อกันมาเป็นเวลาเดือนเศษแล้วตั้แต่กลางเดือนกรกฏาคม 2560 เรื่อยมาทุกวันเป็นเหตุให้บั้งไฟได้มาตกสร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือน เรือกสวน ไร่นา ของประฃาชนบ้านท่าไค้ อ.เมืองมุกดาหาร บ.โคก และบ้านหนองหล่ม อ.ดอนตาล ขอให้ทางศูนย์ดำรงธรรมได้ประสานงานกับทาง สปปลาว ได้หันวิถีบั้งไฟเข้าไปในเขตประเทศลาว อย่าได้ตั้งแนวยิงข้ามมาฝั่งไทย
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  บ้านท่าโพธิ แขวงสะหวันนะเขต สปปลาว ได้มีการจุดบ้องไฟติดต่อกันมาเป็นเวลาเดือนเศษแล้วตั้แต่กลางเดือนกรกฏาคม 2560 เรื่อยมาทุกวันเป็นเหตุให้บั้งไฟได้มาตกสร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือน เรือกสวน ไร่นา ของประฃาชนบ้านท่าไค้ อ.เมืองมุกดาหาร บ.โคก และบ้านหนองหล่ม อ.ดอนตาล ขอให้ทางศูนย์ดำรงธรรมได้ประสานงานกับทาง สปปลาว ได้หันวิถีบั้งไฟเข้าไปในเขตประเทศลาว อย่าได้ตั้งแนวยิงข้ามมาฝั่งไทย
  วันที่ร้องเรียน : 2017-08-28 14:56:07
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 180.180.35.166
  จังหวัดมุกดาหารได้ขอความอนุเคราะห์สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประสานไปยังเเขวงสะหวันนะเขตเพื่อเเจ้งเมืองไซพูทองดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 5 กันยายน 2560
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้