Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 2989
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
  เรื่องร้องเรียน :
  สร้างเงื่อนไขเกินความจำเป็นให้กับผู้ที่มาทำนิติกรรม เกี่ยวกับจดจำนองและจำนองเป็นประกัน
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ข้าพเจ้า น.ส.กฤชญา วงศ์กะโซ่ ได้มาทำนิติกรรม การจดทะเบียนประเภทไถ่ถอนจำนองและประเภทจำนองเป็นประกัน เนื่องจากสมรสกับสามีโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฏหมาย แต่ได้แยกกันอยู่ ที่พูดถึงเรื่องนี้มันมีอยู่ว่า ทางที่ดินได้เปิดดูทะเบียนบ้านตัวจริงไปพลว่า ข้าพเจ้าได้มีบุตรชาย 2 คน ทางที่ดินก็เลยถามใบทะเบียนสมรส ข้าพเจ้าได้แจ้งไปแล้วว่าไม่มี ทางที่ดินบอกว่าไม่ได้ตองให้สามียินยอมให้ทำนิติกรรม ซึ่งมันไม่มีเหตุผลอะไรที่ต่องให้สามีมาจดยินยอม ใช้การบันทึกรับผิดชอบแทนก็ได้ แต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่ยอมอ้างวาามันเป็นนโยบายของหัวหน้า เพราะกลัวว่าสามีของข้าพเจ้าจะมาฟ้องร้องแก่เจ้าหน้าที่ที่ดิน ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น เมื่อ เดือนมีนาคม 2560 วันนี้ วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ก็เจออีก และก็ได้ยินประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อน มีการถามว่าได้ขออนุญาตก่อสร้างบ้านหรือไม่ เป็นเจ้าบ้านหลังดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งในความเป็นจริง ไม่จำเป็นต้องเรียกหาหลักฐานเหล่านั้นในการทำนิติกรรมดังกล่าว เหมือนปีก่อนๆที่เคยทำมา ซึ่งถ้าคู่สมรสจะมาฟ้องร้องก็ให้มันเป็นไปตามกระบวนการของศาลยุติธรรมก็แล้วกัน สุดท้ายข้าพเจ้าต้องไปขอคัดทะเบียนว่าไม่มีสถานะการจดทะเบียนและต้องไปลงบันทึกประจำวันว่าได้แยกกันอยู่กับสามีตามที่เจ้าหน้าที่ดินต้องการ เพื่อที่เราจะได้ทำนิติกรรมให้เรียบร้อย จึงขอวิงวอนให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยลดขั้นตอนเกี่ยวกับเอกสารให้น้อยลง แค่โฉนด บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ตัวจริงแค่นี้ก็น่าจะเป็นหลักฐานได้เพียงพอแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนก็น่าจะดีมาก ข้าพเจ้าจึงขอเป็นตัวแทนประชาชนร้องทุกข์ในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณมากคะ
  วันที่ร้องเรียน : 2017-08-17 13:09:43
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 1.47.76.67
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ำเนินการแล้วตามกฎหมาย
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 26 มกราคม 2561
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้